Spa & Sức khỏe

Các phương pháp điều trị, trị liệu và dịch vụ khác nhau của chúng tôi vượt qua cả những nhu cầu và tiêu chuẩn cao nhất trong ngành spa

bảng giá menu

Massage

Vietnamese tranditional Massage

450.000 VND

Hot Stones Massage

500.000 VND

Green Massage (No Oil)

500.000 VND

Aroma therapy massage (lotion)

500.000 VND

Foot Massage

500.000 VND

Body Detoxiation

SAUNA & HOT BATH WITH RED DAO PEOPLE'S HERBS

150.000 VND

body scrub

fresh milk and sea salt

500.000 VND

fresh milk and pure coffee powder

500.000 VND

fresh milk and pure noni powder

600.000 VND

facial care

bacsic facial care

400.000 VND

facial-neck and chest care

500.000 VND

COMBO SPA & MASAGE

GOLD

830.000 VND

PLATINUM

750.000 VND

DIAMOND

990.000 VND

VIP

1.250.000 VND

COUPLE COMBO

1.900.000 VND

Cần một liệu pháp tùy chỉnh?